Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rukopisy lieferte 558 Treffer
151

Computer processing of Old Church Slavonic manuscripts. Results and prospects

Ribarova, Zdenka; Ribarov, Kiril, in: Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts Proceedings : First International Conference, 24 - 28 July 1995, Blagoevgrad, Bulgaria, Sofija, 1995, s. 153-158
152

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego

Raclavská, Jana, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 75-78.
153

Středověká bratrstva v Katedrále sv. Víta v Praze

Pátková, Hana, in: Sborník archivních prací, 47, č. 1, 1997, s. 3-73
154

Staročeský Pasionál z Teplé

Vidmanová, Anežka, in: Studie o rukopisech, 33 (1999-2000), 2000, s. 95-104
155

Pražský rukopis templářské řehole

Malaťák, Demeter, in: Studie o rukopisech, 33 (1999-2000), 2000, s. 165-200
156

Prolog Glossa ordinaria w berlińsko-krakowskim fragmencie staroczeskiego rękopisu Nowego testamentu

Orłoś, Teresa Zofia, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 37, 1992, s. 403-407
157

Středověké chorální rukopisy ve Státním okresním archivu v Teplicích

Petr, Stanislav, in: Studie o rukopisech, 32 (1997-1998), 1999, s. 3-35
158

Novyj istočnik po istorii rannej palestinskoj gimnografii. Opisanije greko-gruzinskogo palimpsesta, chranjaščego v Rossijskoj Nacional'noj Biblioteke (GPB, Greč. 7)

Vasilik, V. V., in: Byzantinoslavica, 58, č. 2, 1997, s. 311-337
159

Rovanija nebo rovanije?

Tkadlčík, Vojtěch, in: Slavia, 66, č. 3, 1997, s. 325-329
160

Illjuminirovannyje rukopisi gusitskogo perioda (Meždunarodnyj kollokvium po kodikologičeskim problemam v Prage)

Lapteva, Ljudmila Pavlovna, in: Sovetskoje slavjanovedenije (Moskva), č. 1, 1992, s. 122-123