Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Languages of South-East Asia lieferte 571 Treffer
121

Koguryo and Altaic - on the role of Koguryo and other Old Korean idioms in the Altaic etymology

Blažek, Václav, in: Uralo-altajskije issledovanija (Moskva), 1, č. 1, 2009, s. 13-25
122

Ze země, kde Romové nežijí

Urano, Sumiko Švarcová, Zdenka, in: Romano džaniben, 12, č. ňilaj, 2005, s. 225-230
123

12 úžasných věcí, které nejspíš nevíte o Číně

Margolis, Jonathan, in: Reader's Digest Výběr (Praha), 2013, s. 121-122, leden.2013
124

Čínština není těžká

Pospíšilová, Iva, in: Lidové noviny (Praha) - Magazín Esprit, 23, 2010, září.2010
125

Epistemic modalities and evidentiality in standard spoken Tibetan

Vokurková, Zuzana, in: In the mood for mood, Amsterdam, Rodopi ; 2011, s. 117-139
126

Óno Susumu - prožívání japonského jazyka

Švarcová, Zdenka, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 427-431.
127

Jazykové výpůjčky jakožto marker vlivu a moci. Konstrukce modelu procesu přejímání coby analytického nástroje pro zkoumání diskurzivní vlivové iradiace na případové studii přejímek do čínštiny

Kučera, Ondřej, in: Tygramatika : Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám, Praha, Dokořán ; 2013, s. 230-261.
128

Proměny japonských rodných jmen od období Meidži do současnosti

Barešová, Ivona, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 15-42
129

What can etymology do for a better understanding of the Vietnamese language

Vasiljev, Ivo, in: Etymology: an Old Discipline in New Contexts, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2013, s. 67-74
130

Indonéština jako politický nástroj. Od jazyka revoluce k byrokratické "papaláštině"

Petrů, Tomáš, in: Nový Orient, 67, č. 4, 2012, s. 49-54