Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lexikografie lieferte 1256 Treffer
91

Lexikologická sekce JS

Filipec, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 17-19
92

Ukázka lexikografického zpracování pomístních jmen z Moravy a Slezska

Šrámek, Rudolf, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 230-242
93

K 150. výročí Jungmannova Slovníku

Petráčková, Věra, in: Literární měsíčník, 14, č. 1, 1985, s. 101-103
94

K vývojovým předpokladům současné odborné terminologie

Žemlička, Milan, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 201-202
95

Iz nabljudenij nad aktual'noj leksikoj

Chlupáčová, Kamila, in: Rossica, 1, č. 2, 1996, s. 20-30
96

Sovremennyje russkije i pol'skije slovari dlja delovych ljudej

Konopielko, Bronisława, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 149-156.
97

Fachlexikographie

Hillmann, Stefan, in: Tlumočení - překlad, 9, č. 42, 1998, s. 19-20 [1065-1066]
98

An automatic creation of the pronunciation dictionary

Černý, M.; Matoušek, Václav; Mautner, Pavel, in: Proceedings of the 3rd Slovenian-German and 2nd SDVR Workshop on Speech and Image Understanding, Ljubljana, April 1996, Ljubljana, 1996, s. 19-26
99

Drevnerusskaja leksikografija: teorija i praktika

Baranov, Viktor, in: Opera Slavica, 8, č. 2, 1998, s. 30-41
100

The standardization of headwords in onomastic lexicography

Šrámek, Rudolf, in: You Name It : Perspectives on Onomastic Research. A Festschrift for Professor Eero Kiviniemi on His 60th Birthday, 2 January 1997, Tampere, Finnish Literature Society ; 1997, s. 31-36