Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apokryfy lieferte 12 Treffer
1

Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze

Hrtánek, Petr, in: Česká literatura, 59, č. 5, 2011, s. 713-725
2

Kraća verzija apokrifa o Adamu i Evi u srpskom prepisu XVI veka

Jovanović, Tomislav, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 367-377
3

Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi

Lehár, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 1, 2001, s. 14-27
4

Staročeški i starohrvatski jezični dodiri u 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468)

Kramarić, Martina, in: Slovanský svět: známý či neznámý? [SlSv], Červený Kostelec, Mervart ; 2013, s. 99-108.
5

Preslavizmy v apokrifičeskich Voprosach apostola Varfolomeja

Chromá, Martina, in: Studia Ceranea (Łódź), 4, 2014, s. 27-34
6

Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluss der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen

Jiroušková, Lenka Leiden 2006
7

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)

Hrtánek, Petr Brno 2014
8

Dialogické formy v novodobých apokryfních textech: citáty (nástin problému)

Hrtánek, Petr, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 2. díl: část literárněvědná [TyJáJaz 2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 76-80.
9

Biblické citáty v apokryfních Otázkách Bartolomějových

Chromá, Martina, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 287-302
10

Překladatelská technika csl. Nikodémova apokryfního evangelia

Kuběnová, Jana, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 92-101