Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach The other languages lieferte 184 Treffer
1

Onomatopoická slovesa ve finštině

Lindroos, Hilkka A., in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 98-103
2

Jogurt

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 53, č. 5, 1998, s. 189-190
3

Tajemství Velikonočního ostrova. LN 14. 6. 1996: Písmo "rongorongo"rozluštěno

Holá, Dana, in: Lidové noviny (Praha), 1996, 28.6.1996
4

Some thoughts about Uralic numerals

Blažek, Václav, in: Philologia Fenno-Ugrica (Freiburg), 2-3, 1996-97, s. 1-18
5

Písmo "rongorongo"rozluštěno. Velikonoční ostrov: Symbolyy genitálií ukázaly slouvislosti

in: Lidové noviny (Praha), 9, č. 139, 1996, 14.6.1996
6

Europski narod, kotryž nichtón njeznaje

Šatava, Leoš, in: Serbske Nowiny (Budyšin), 12, 2001, s. 4
7

Jazyková globalizace aneb Z tureckého jazykového koutku

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 56, č. 6, 2001, s. 210-211
8

Turistou v Osmanské říši - pár slovíček, třeba do kapsy

Štěpánek, Petr, in: Nový Orient, 53, č. 9, 1998, s. 336-339
9

Zur Übersetzung von Lyrik ins Türkische

Durusoy, Gertrude, in: Tretie stretnutie tlmočníkov a prekladateľov z krajín strednej a východnej Európy, Praha, JTP ; 1997, s. 33-39
10

Finsko očima a ušima jazykozpytce

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. [1], 1993, s. 50-52