Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Latin teaching provides 124 hits
1

Několik poznámek k vyučování latiny na gymnáziu a jeho perspektivám

Bednaříková, Jiřina, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 70-73
2

Theorie und Praxis: ein ungarischer Comenius' Anhänger, Pál Jászberényi und sein lateinisch-englisches Sprachbuch

Dukkon, Ágnes, in: Acta Comeniana, 13 (37), 1999, s. 73-82
3

The Janua lingvarum reserata of Jan Amos Comenius and the Ianua linguarum of William Bathe

Mištinová, Anna, in: Acta Comeniana, 14 (38), 2000, s. 53-86
4

On Bathe's and Comenius' Janua linguarum: The errors, the myths and the facts

Caravolas, Jean, in: Acta Comeniana, 39-40, č. 15-16, 2002, s. 39-84
5

Lingua Latina renata

Mikula, Karel, in: Echo Latina, č. 1, 1990, s. 53-56
6

Zkušenosti s využitím spolupráce s oddělením rukopisů ve výuce latiny

Bartůšek, Václav, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : Počátky v dějinách knihtisku, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1999, s. 85-88
7

Práce s počítačem v hodinách latiny

Bednaříková, Jiřina, in: Cizí jazyky, 37, č. 7-8, 1993-94, s. 279-280
8

Kdy, kde, koho a proč učit latině

Nechvílová, Alžběta, in: Cizí jazyky, 37, č. 9-10, 1993-94, s. 368-369
9

Jak jsme se učili latinsky s Alexandrem de Villa Dei

Nechutová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 14, č. 1-2, 2009, s. 157-168
10

"Životopisy slavných římských osobností"- původní a rozšířená verze jako doplněk při studiu latiny

Mouchová, Bohumila, in: Auriga, 52, 2010, s. 74-81