Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací provides 2531 hits
1

K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk

Kučera, Karel, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 77-82
2

Křížení vět v češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 26-31
3

"Rejtélyes"szavak Földeáktól Prágáig

Bredár, Gyula, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 75-79
4

Jazyky a jejich vztahy. Čeština a romština

Kamiš, Karel, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 51-60
5

Česky snadno a rychle "zu sprachen"

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1999, 26.2.1999
6

Romská menšina v České republice

Nečas, Ctibor, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 57-64
7

Co vy vlastně děláte?

MN, in: Ekonom (Praha), 1999, 3.6.1999
8

L' aktionsart nella lingua italiana (in rapporto alla lingua ceca)

Hamplová, Sylva, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 57-72
9

K formální adaptaci anglicismů

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 26-30
10

Natio Bohemica

Seibt, Ferdinand, in: Deutsche in böhmischen Ländern, Köln, Böhlau ; 1992, s. 29-46