Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací provides 2531 hits
1

Česky snadno a rychle "zu sprachen"

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1999, 26.2.1999
2

Co vy vlastně děláte?

MN, in: Ekonom (Praha), 1999, 3.6.1999
3

Natio Bohemica

Seibt, Ferdinand, in: Deutsche in böhmischen Ländern, Köln, Böhlau ; 1992, s. 29-46
4

Opět s křížkem po funuse

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1992, 24.8.1992
5

K Čechům mluvme česky!

Pivoda, Aleš, in: Květy (Praha), 1997, 28.11.1997
6

Vyrobeno v češtině

Strnadová, Zdenka, in: Hospodářské noviny (Praha), 2001, 30.10.2001
7

Proč vlastně nepsat články jen anglicky?

Rybín, Michal, in: Haló noviny (Praha), 2002, 19.1.2002
8

Germanismy v novodobé spisovné češtině

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 30. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 30], Brno, MU ; 1997, s. 30-44
9

Dar jazyka

Mach, Jakub, in: Haló noviny (Praha), 2002, 11.9.2002
10

Slova, jimiž čeština pronikla do světa: pantáta a koláče

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 98