Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam lieferte 2360 Treffer
1

In the beginning was the verb. Markedness in grammatical categories

Kučera, Henry, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1999, s. 109-124
2

Několik poznámek k článku Reflexivity

Dočekal, Mojmír, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. A 51, 2003, s. 179-189
3

Čas v jazyce a textu

Čmejrková, Světla, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 12-18
4

K interjekcím označujícím zvuky zvířat

Štěpán, Josef, in: Slovo a slovesnost, 41, č. 3, 1980, s. 204-207
5

A contextual approach to parts of speech

Cvrček, Václav, in: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus, Praha, Nakl. Lidové noviny 2010, s. 190-204
6

Poznámky ke kategorii vidu

Starý, Zdeněk 1999
7

Kapitoly o posesivitě

Bednaříková, Božena Olomouc 1998
8

Ke kategorizaci slovních druhů

Souček, Milan, in: Češtinář, 21, č. 4, 2010-11, s. 97-109
9

Why clitics cannot climb out of CP: a discourse approach

Dotlačil, Jakub, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Vol. 15 [FASL 15] : The Toronto Meeting 2006, Ann Arbor, Michigan Slavic Publ. ; 2007, s. 76-93
10

Jmenné tvary slovesné. (Gerundia.)

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 71-74