Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ015392
AutorMaroušková, Marie
Titel

Jazykové předpoklady rozvoje Frauenlinguistik v Německu

ErschienenŽena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 292-296
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterlingvistika feministická; němčina; tvoření slov; lexémy; splitting
Schlagwörter (DE)Deutsch; Wortbildung
AnmerkungLingvistické pozadí několika návrhů feministické lingvistiky, jak zamezit tzv. sexistickému užívání němčiny, na příkladu označování osob (tzv. splitting, substantivizace, kompozita, tvoření nových slov, eliminace lexémů)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15392
PURLCitation link