Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001159
AutorŠoltys, Otakar
Titel

Mluvní akty

ErschienenJazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 65-68
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Schlagwörterakty mluvní; akty lokuční; akty ilokuční; akty perlokuční
AnmerkungÚvod do problematiky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1159
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hlas svědomí a mluvní akty / Uličný, Oldřich
Hlas svědomí a mluvní akty / Uličný, Oldřich
Mluvní akty a expresivní komunikační funkce výpovědi - změny v přístupech v české lingvistice / Wagenknecht, Martin
Naratívne výpovedné akty / Horecký, Ján
Rétorika a řečové akty / Hirschová, Milada
Kreativita a nepřímé řečové akty / Hirschová, Milada
Mluvní vzory dnešních dětí / Kuldanová, Pavlína