Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001758
AutorHousková, Anna
Titel

Hispanoamerické romány a orální kultura

ErschienenSvět literatury, 5, č. 10, 1995, s. 45-50
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Španělština
Jazyky americké
Klassifikation (EN)Spanish
American languages
Schlagwörteroralita; kultury orální; kultury písemné; jazyky hispanoamerické; písmo; literatura; jazyky indiánské
Schlagwörter (DE)Schrift; Literatur
AnmerkungK rozdílnosti orálních a písemných kultur, která se projevuje ve vztahu španělštiny a indiánských jazyků, v otázce "kulturního překladu", v začleňování indiánských slov do španělského textu nebo v pronikání indián. jazyků (kečujštiny) do větné skladby a morfologie španělštiny
Mediumarticle
URLsvetliteratury.ff.cuni.cz (homepage) Vol. 25 (2015) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1758
PURLCitation link