Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000720
AutorŽaža, Stanislav
Titel

K vyjadřování vnitřních stavů, prožitků, emocí ap. v ruštině

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 121-126
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Porovnávací příspěvky rusko-jinojazyčné. Ruština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Comparative contributions. Pragmatics. Sociolinguistics
Schlagwörterprostředky jazykové; ruština; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachmittel; Russisch; Tschechisch
AnmerkungSrovnání s češtinou
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/720
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vyjadřování vztahu příčiny a důvodu v antických jazycích a ve staré ruštině / Žaža, Stanislav
K funkci slovesa dát-dat' v češtině a v ruštině / Žaža, Stanislav
K výrazovým prostředkům ujišťování a přesvědčování v ruštině a v češtině / Žaža, Stanislav
K funkcím akuzativu v antických jazycích a ve staré ruštině / Žaža, Stanislav
K funkci sloves brat' - brát, vzjat' - vzít v ruštině a v češtině / Žaža, Stanislav
K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině / Žaža, Stanislav
K funkcím adverbálního genitivu v antických jazycích a ve staré ruštině / Žaža, Stanislav