Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vintr, Josef lieferte 63 Treffer
1

[anketní příspěvek]

Vintr, Josef, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 60-61
2

František Václav Mareš

Vintr, Josef, in: Die Welt der Slaven, 40, č. 1, 1995, s. 158-168
3

Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des österreichischen Stifts Melk

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, 1995, s. 221-225
4

Pravidla označování kvantity vokálů v barokní češtině podle "Brusu"Jiřího Konstance z r. 1667

Vintr, Josef, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 36-45.
5

Bridelova rétorická strategie při užití exempla v "Křesťanském učení veršemi vyloženém"

Vintr, Josef, in: Slavia, 64, č. 1-2, 1995, s. 175-184
6

Grammatica Boëmica jesuity Jana Drachovského z roku 1660

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 42, 1996, s. 173-183
7

České gramatické myšlení v XVII. století

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 43, 1997, s. 219-231
8

Ergänzung zum Schriftenverzeichnis von František Václav Mareš

Vintr, Josef, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 43, 1997, s. 275-277
9

"Lima linguae Bohemicae - To jest Brus jazyka českého"Jiřího Konstance z roku 1667

Vintr, Josef, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 159-170
10

Bohemica v knihovnách kancléřů a vysokých dvorních úředníků za Marie Terezie

Vintr, Josef, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 557-562