Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ004801
AutorVintr, Josef
Titel

Grammatica Boëmica jesuity Jana Drachovského z roku 1660

ErschienenWiener Slavistisches Jahrbuch, 42, 1996, s. 173-183
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörtermluvnice; čeština doby střední; Drachovský, Jan; latina
Schlagwörter (DE)Grammatik; Alttschechisch (1500-1780); Latein
AnmerkungLatinsky psaná gramatika češtiny z barokní doby (vydaná 1660 Šteyerem); 5 oddílů: jména, zájmena, slovesa, neobebné slovní druhy, pravopis; vliv gramatiky na pozdější autory J. Konstance a J. V. Rosu
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage) für die Ausgaben der vergangenen 6 Jahrgänge nicht verfügbar
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4801
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sborník Jana Jeníka z Bratřic z roku 1832 / Traxler, Jiří
Magdeburská determinace Jana Falkenberga z roku 1411 / Vidmanová, Anežka
"Lima linguae Bohemicae - To jest Brus jazyka českého"Jiřího Konstance z roku 1667 / Vintr, Josef
Rožmberský dluhopis z roku 1457 pro Jana z Kozího / Kubíková, Anna
Slovník Jana Františka Josefa Ryvoly (Rivoly) z roku 1705 / Černá, Alena M.
Grammatica Bohemica / Benešovský, Matouš
Grammatica Bohemica / Benešovský, Matouš