Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pilch, Pavel lieferte 2 Treffer
1

Vuk Karadžić v "obrázkovém"čtení. Několik poznámek k vybraným komiksovým adaptacím srbských lidových písní

Pilch, Pavel, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 41-46.
2

Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny

Pilch, Pavel, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2013, Brno, Porta Balkanica 2014, s. 581-587.