Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2014CZ079561
AutorPilch, Pavel
Titel

Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny

ErschienenVýuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2013, Brno, Porta Balkanica 2014, s. 581-587.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Srbocharvátština
Klassifikation (EN)Serbo-Croat
Schlagwörterjazyky cizí; vyučování; chorvatština; chyby jazykové; metodika
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht; Methodik
AnmerkungAnalýza chyb v rovině hláskové, tvaroslovné a lexikální, způsoby nápravy a eliminace výskytu.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/79561
PURLCitation link