Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Novotná, Renata lieferte 75 Treffer
1

Metajazyk v lexikografii

Novotná, Renata, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 72-89
2

Poutavost

Novotná, Renata, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 61-63
3

Poutavost

Novotná, Renata, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 61-63
4

Zvukomalba a pragmatika

Novotná, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 93-102
5

Specifičnost srovnávání zvukomalebných lexikálních jednotek

Novotná, Renata, in: Philologica 42 : Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Univ. Komenského ; 1995, s. 119-124.
6

Anglické neologismy a jejich lexikografické zpracování

Novotná, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 1, 1997, s. 24-32
7

New lifestyle - new word meanings

Novotná, Renata, in: Lexical Structures and Language Use : Proceedings of the International Conference on Lexicology and Lexical Semantics Münster, September 13-15, 1994. Vol. 1: Plenary Lectures and Session Papers. Vol. 2: Session Papers, Tübingen, Niemeyer ; 1996, s. 187-193
8

Slang a publicistika (zpracováno na materiálu Českého národního korpusu)

Novotná, Renata, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 33-39.
9

Dějiny hudby prizmatem lexikálních přejímek

Novotná, Renata, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 46-52
10

Jak mluví (a nemluví) dirigent

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 41-42