Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000752
AutorNovotná, Renata
Titel

Metajazyk v lexikografii

ErschienenManuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 72-89
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Interlingvistika (pomocné a umělé jazyky)
Klassifikation (EN)Lexicography
Interlinguistics (auxiliary and artificial languages)
Schlagwörtermetajazyk; lexikografie; čeština; význam; definice slovníkové
Schlagwörter (DE)Metasprache; Lexikographie; Tschechisch; Bedeutung
AnmerkungDefinován metajazyk v lingvistice a lexikografii. Slovníková definice, její typy a lingvistický (lexikografický) metajazyk
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/752
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Univerbizace v české lexikografii / Martincová, Olga
Jazyk nebo metajazyk ve sféře obchodu? / Abraham, Pavel
Kumulace předložek v textu / Novotná, Renata
Jak se bádá v češtině / Novotná, Renata
Víceslovné předložky v současné češtině / Novotná, Renata
Nové metody a publikační formy v lexikologii a lexikografii / Syrovátková, Adéla
Středověká exonyma v české a polské diachronní lexikografii / Malicki, Jarosław