Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Moravcová, Mirjam lieferte 6 Treffer
1

Vladimir Penčev - antropolog: iniciátor studia českých menšin v Bulharsku, organizátor týmových výzkumů Bulharů v zahraničí, učitel českých bulharistů - etnologů a antropologů

Moravcová, Mirjam, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1, 2017, s. 17-21
2

Zdeněk Urban - český slavista, literární historik a folklorista (18. září 1925 - 5. května 1998)

Moravcová, Mirjam, in: Český lid, 86, č. 1, 1999, s. 82-84
3

Pozdrav prof. dr. Zdeňku Urbanovi

Moravcová, Mirjam, in: Lidé města 7, Praha, IZV UK ; 1996, s. 4-8
4

Univ. prof. PhDr. Zdeněk Urban, DrSc. h. c. 18. 9. 1925 - 5. 5. 1998

Moravcová, Mirjam, in: Lidé města = Urban dwellers (Kulturní kontakty a konflikty), č. 13, 1999, s. 7-15
5

Víme, co je to balkanizace? Amatérské výklady historicky vzniklého termínu

Moravcová, Mirjam; Turková, Miloslava, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 13-70.
6

Kdo jsem a kam patřím?. Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky

Bittnerová, Dana; Moravcová, Mirjam Praha 2005