Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ104889
AutorMoravcová, Mirjam
Titel

Vladimir Penčev - antropolog: iniciátor studia českých menšin v Bulharsku, organizátor týmových výzkumů Bulharů v zahraničí, učitel českých bulharistů - etnologů a antropologů

ErschienenHomo Bohemicus (Sofija), č. 1, 2017, s. 17-21
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterlingvisté; bohemisté; slavistika; etnolingvistika
Schlagwörter (DE)Linguisten; Bohemisten; Slawistik; Ethnolinguistik
AnmerkungOsobní vzpomínky
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/104889
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Az običam da mečtaja. Razgovor s Vladimir Penčev / Dimitrova, Slaveja
Profesor Vladimír Šmilauer - učitel a vědec / Klimeš, Lumír
Profesor Vladimír Barnet - vědec a učitel / Trösterová, Zdeňka
O nejnovějším výzkumu slangu a argotu v Bulharsku / Rangelova, Albena
Izbrana bibliografija na publikaciite na doc. d-r Vladimir Penčev / Penčeva, Anželina
Bohemista, etnolog a slavista Vladimir Penčev pohledem českého etnologa / Otčenášek, Jaroslav
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí / Macurová, Alena