Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lutterer, Ivan lieferte 55 Treffer
1

Sto let od narození univ. prof. Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 264-265
2

Jubilejní vzpomínka na profesora Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 81-83
3

K amerikanizaci příjmení českých přistěhovalců v USA

Lutterer, Ivan, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 23-26
4

Šmilauerův odkaz české onomastice

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 9-11
5

Postup osídlování Čech očima onomastika

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 80, č. 1, 1997, s. 8-12
6

K nedožitým sedmdesátinám Emila Dvořáka

Lutterer, Ivan, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 221-222
7

Legendární postava naší bohemistiky

Lutterer, Ivan, in: Literární noviny (Praha), 1995, 7.12.1995
8

Významné životní výročí Zdeňka Boháče

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 208-209
9

Výběrová bibliografie prací PhDr. Zdeňka Boháče

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 210-213
10

K starozákonní antroponymii v ekumenickém překladu bible

Lutterer, Ivan, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 93-95