Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havránek, Jan lieferte 2 Treffer
1

Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890 - 1930

Havránek, Jan, in: Český časopis historický, 93, č. 3, 1995, s. 470-480
2

Národní jazyky ve školství a jejich význam pro dosažení plné vzdělanosti všech středoevropských etnik

Havránek, Jan, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 23-31