Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bláha, Ondřej lieferte 53 Treffer
1

Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století

Bláha, Ondřej, in: Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov, Bratislava, Veda 2017, s. 43-51
2

K názorům na etymologický výklad místního jména Olomouc

Bláha, Ondřej, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 5-9
3

Futurum typu půjdu, ponesu v češtině, slovenštině a horní lužické srbštině

Bláha, Ondřej, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 138-143
4

K etymologii a historii užívání starého olomouckého místního názvu Zahrten/Carty

Bláha, Ondřej, in: Vlastivědný věstník moravský, 55, č. 3, 2003, s. 284-294
5

Jazyk a literatura na Moravě

Bláha, Ondřej, in: Časopis pro moderní filologii, 85, č. 1, 2003, s. 58-60
6

Sém "lineárního pohybu"a gramatické vlastnosti slovesa

Bláha, Ondřej, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 21-27
7

Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext

Bláha, Ondřej, in: Studia Moravica 3 : Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy pořádané ve dnech 28.-30. června 2004 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2005, s. 293-299.
8

Vývoj názorů na etymologický výklad toponyma Olomouc

Bláha, Ondřej, in: Střední Morava (Olomouc), 8, č. 15, 2002, s. 4-19
9

Problematika slovesného vidu v díle Josefa Dobrovského

Bláha, Ondřej, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 381-385.
10

Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele Františka Vymazala

Bláha, Ondřej, in: Studia Moravica 2 : Sborník historických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Genologický systém na Moravě pořádané ve dnech 30.-31. října 2003 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 89-99.