Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ101164
AutorBláha, Ondřej
Titel

Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století

ErschienenHistorický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov, Bratislava, Veda 2017, s. 43-51
Sprachecze
AnmerkungK významu slovenštiny v dějinách češtiny
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101164
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století / Tešnar, Hynek
Ještě k pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století / Tešnar, Hynek
Česko-slovenské jazykové vztahy / Bernátová, S.
Lexikum čechoamerických periodik v polovině 19. století a na konci 20. století / Jaklová, Alena
K proměnám českého pravopisu v první polovině 19. století / Tešnar, Hynek
Česko-slovenskké komunikačné a kultúrne kontinuum / Ďurovič, Ľubomír
Česko-slovenské jazykově kulturní vztahy: nová situace / Pospíšil, Ivo