Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии lieferte 23 Treffer
1

K voprosam periodizacii istorii russkogo jazyka

Avanesov, R. I. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 5-24
2

Polsko-czeskie interferencje językowe na przykładzie dialektów Śląska Cieszyńskiego w ČSRS

Basara, J. - Poradnik językowy (1973) 5/6 (309), 287-294
3

Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským

Bělič, J. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 1-8
4

Problemy interferencii jazykov karpato-dunajskogo areala v svete dannych sravniteľnoj dialektologii

Bernštejn, S. B. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 25-41
5

Tzw. archaizm podhalański a sprawa mazurzenia w Małopolsce

Decaux, É. - Communications de la délégation française (1973), 119-130
6

Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego

Dejna, K. - Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych ŁTN 26 (1972) 3, 1-11
7

Dialektna vzajemodija ukrajins’koji movy z inšymy slov’jans’kymy v karpats’komu areali

Dzendzelivs'kyj, J. O. - 1973, 31 s.
8

Wuwiće ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbšćinje

Fasske, H. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 18-51
9

Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy

Habovštiak, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 75-81
10

Die Besonderheiten des pomoranischen Kardinalzahlworts gegenüber dem des Polnischen

Hinze, F. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 3, 346-350