Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4398
AutorFasske, H.
Titel

Wuwiće ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbšćinje

ErschienenLětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 18-51
Klassifikation (EN)Linguistics
The Problem of Linguistic Affinity Seen in the Light of Comparative Dialectology
Klassifikation (RU)Языкознание
Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Otázky jazykové příbuznosti ve světle srovnávací dialektologie
SoundexW0800; A0446; W0780; K4247; Z8880; K4247; R7865; S8718
Dokumententypjournal
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Psł. tert/telt-skupiny a změna *e do o w serbšćinje / Fasske, Helmut
Ke gramatiskemu poměrej mjez kongruentnymi a njekongruentnymi formami adjektiwa w serbšćinje / Fasske, Helmut
Gramatiske kategorije numerus, kazus a genus w hornjoserbšćinje / Michałk, Frido
Serbochorvats’kyj gen. pl. na -â / Đurović, D.
Preromantyzm w Rosji i w Polsce jako problem teoretyczny i historycznoliteracki / Suchanek, L.
Historia polityczna jako tło początków filologii słowiańskiej / Batowski, H.
Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja / Peti, Mirko