Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Die Anfänge der Turgenev-Rezeption in Deutschland (1845-1854)

Dornacher, Klaus - Zeitschrift für Slawistik 13 (1968) 3, 449-456
2

P.V. Annenkov et la culture française

Lothe, Jean - Slavica gandensia (1988), 35-43
3

Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim

Filipkowska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 117-123
4

M.P. Vrončenko i jego perevody iz Mickeviča

Levin, Ju. D. - Slavjanskije literatury (1973), 419-456
5

Św. Wojciech i „Bogurodzica“ jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej : (do początków renesansu w Polsce)

Okoń, Jan - Ruch literacki : dwumiesięcznik 39 (1998) 6, 699-719
6

Poematy Iwana Turgieniewa wobec tradycji romantycznej

Zbyrowski, Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 217-225
7

Mesca faľkloru ŭ sučasnych slavjanskich kuľturach : faľklor i nacyjanaľnaje adradženne

Kabašnikaŭ, Kanstancin - 1998, 29 s.
8

Barokni naturalizam pučkih propovijedi 18. stoljeća : pouke o tjelesnosti

Zečević, Divna - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 445-456
9

What Is It Like to Be a Bat-Author? : Viktor Pelevin’s Empire V

Brouwer, Sander - Dutch Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists : Ohrid, September 10–16, 2008 : Literature (2008), 243-256
10

„Čto moi glaza sobstvennoručno videli…“ : osobennosti skazočnych tekstov v „Konarmii“ I. Babelja, I.

Hetényi, Zsuzsa - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 38 (1993) 1/2, 95-101