Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Między prozą i wierszem

Dłuska, M. - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 54 (1963) 1/2, 457-468
2

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
3

Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich

Janion, M. - Studia romantyczne (1973), 7-50
4

Ranni školi na starija bălgarski knižoven ezik

Gălăbov, Ivan - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik pri Bălgarskata akademija na naukite 18 (1968) 2/3, 141-148
5

Dawne dialekty słowiańskie województwa koszalińskiego

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 343-352
6

Aleksandr Blok i E.T.A. Gofman

Gyöngyösi, Mária - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 343–351
7

Opyt sociologo-sintetičeskogo postrojenija istorii literatury

Sakulin, Pavel Nikitič - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 343-345
8

O vyraziteľnosti sintaksičeskich sredstv v lirike Lermontova

Gáldi, L. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 343-351
9

Die Modernisierung bei den Slaven und die Herausbildung der slavischen Standardsprache

Hill, Peter M. - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 59-71
10

Leskov et la critique littéraire

Muller De Morogues, Inès - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 325-343