Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Polish Decadence and Modernist Russian Prose

Slobin, Greta N. - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Literature (1988), 381-391
2

Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim

Ráduly, Zsuzsanna - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 381-386
3

Ukrajins’kyj foľklor u slov’jans’kych literaturach

Dej, O. I.; Zilynskyj, O.; Kyrčiv, R. F.; Šumada, N. S.; Šumada, N. S.; Šumada, N. S.; Šumada, N. S.; Šumada, N. S. - 1963, 64 s.
4

V zaščitu zapretnych dejepričastij

Yokayama, O. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 373-381
5

Čechovovská linie světového dramatu

Kudělka, V. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 71-81
6

Some Remarks about the Style of Bunin’s Early Prose

Winner, Thomas - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 369-381
7

O pojęciu wariantu fleksyjnego

Skubalanka, T. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 369-381
8

K problematice negativních konstrukcí se slovesem esse v ruštině a v češtině

Žaža, Stanislav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 109-115
9

Suvremeno hrvatsko laičko kazalište: nužnost interdisciplinarnog pristupa

Čale Feldman, Lada - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 381-396
10

Nier le totalitarisme avant qu’il vous nie… : images contemporaines des littératures tchèque et polonaise

Gautier, Brigitte - Revue des études slaves 74 (2002–2003) 2/3, 381–387