Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Stich i jazyk

Tomaševskij, B. V. - 1958, 62 s.
2

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
3

O dialektach prasłowiańskich

Lehr-Spławiński, Tadeusz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 577-585
4

Lev Tolstoj i belorusskaja literatura : (vojna i čelovek)

Adamovič, Aljaksandr - 1978, 62 s.
5

Razvitije indojevropejskogo sklonenija v obščeslavjanskom jazyke

Kuznecov, P. S. - 1958, 62 s.
6

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 331-336
7

Nekotoryje spornyje voprosy morfologičeskoj struktury slavjanskich glagoľnych form

Maslov, Jurij Sergejevič - Sovetskoje slavjanovedenije (1968) 4, 48-62
8

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64
9

Romanticism and the Concept of Communication in a Slavonic and a Non-Slavonic Literature

Partridge, M. - Renaissance and modern studies (1973), 62-82
10

Osnovnyje strukturnyje tipy prostogo predloženija v sovremennom russkom Iiteraturnom jazyke

Zimek, Rudolf - Melbourne Slavonic Studies 2 (1968), 39-62