Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Polish Literature in its European Context

Pietrkiewicz, J. - The Slavonic and East European Review 41 (1962) 96, 101-109
2

Hawthorne and Dostoyewsky

Manning, C. A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 101
3

Sovremennyje rusinskije literaturnyje mikrojazyki

Káprály, Mihály - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58 (2013) 1, 87–101
4

Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 95-101
5

Slavonski dijalekt

Kolenić, Ljiljana - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 101-116
6

K některým obecným a zvláštním rysům balkánského literárního společenství

Dorovský, Ivan - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 93-101
7

Recent Trends in North American Ukrainian

Gerus-Tarnawecka, Iraida - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 89-101
8

Ľinfluence des langues slaves sur le système sémantique de ľespéranto

Duc-Goninaz, Michel - Revue des études slaves (1978) 1/2, 71-74
9

Antičnyj mir v poezii O.E. Mandeľštama

Onatzky-Malin, Marie - VIe Congrès International de Slavistique : communications présentées par les sla¬visants de Belgique = Bijdragen van de Belgische Slavisten : Prague – Août 1968 (1968), 89-101
10

Prefixálne vyjadrenie distributívnosti deja v slovenčine a ruštine

Sekaninová, Eva - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 101-105