Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Problem Cankarjeve lirike

Bernik, Francè - Slavistična revija : časopis za jezik in literarne vede 16 (1968) 1/2, 169-202
2

Puristic Attitudes in Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century

Herrity, Peter - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 2, 202-223
3

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
4

Metodologie atribuce textu

Vašák, Pavel - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 193-202
5

Morfologická, morfematická a slovotvorná stavba slovanského slovesa

Peciar, Štefan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 193-202
6

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64
7

Der Einfluss des Polnischen auf das ältere litauische Schrifttum

Tangl, E. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 159-160
8

O jevropeizmach i ich oformlenii v slavjanskich jazykach

Markov, Boris - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 41-52
9

O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti

Lalić, Radovan - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 34 (1968) 3/4, 179-202
10

Le traitement de ľaspect du verbe slave en roumain

Skok, P. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 202