Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Die balkanische Volksepik : Typologie und Kontinuitätsproblem

Schmaus, A. - Zeitschrift für Balkanologie 1 (1962) 1/2, 133-152
2

Zur Herausbildung poetischer Genreformen in der bulgarischen Wiedergeburtsepoche

Beyer, Barbara - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 3, 368-376
3

Sistema južnoslavjanskich preteritaľnych temporaľnych kategorij v sopostavlenii s poľskim

Koseska-Toszeva, Violetta; Sawicka, Irena; Feleszko, Kazimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 393-402
4

Česká poezie v polovině 19. stol. a slovanská lidová slovesnost

Bechyňová, Věnceslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 404-412
5

K probleme stilizacii v russkoj proze načala XX veka

Zöldhelyi-Deák, Zsuzsanna - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 389-402
6

Institucionální komunikace v češtině

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 129-136
7

Foľklor v russkoj kuľture XVIII veka

Čistov, Kirill Vasiľjevič - Russkaja literatura : istoriko-literaturnyj žurnal (1993) 1, 149-154
8

The Formation of the Slovene Literary Language against the Background of the Slavonic National Revival

Auty, R. - The Slavonic and East European Review 41 (1963) 97, 391-402
9

Književni počeci kod Srba u Bosni i Hercegovini

Sadžak, Mladenko - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2008), 387–402
10

Mesca faľkloru ŭ sučasnych slavjanskich kuľturach : faľklor i nacyjanaľnaje adradženne

Kabašnikaŭ, Kanstancin - 1998, 29 s.