Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Dostoevskij and Stendhaľs Theory of Happiness

Grossman, John Debrey - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 204-222
2

The Purleigh Colony : Tolstoyan togetherness in the late 1890’s

Holman, M. J. De K. - New Essays on Tolstoy (1978), 194-222
3

Pisarze realiści wobec modernizmu

Niedziela, Zdzisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 215-222
4

Wesenszüge des slowakischen Surrealismus im nationalliterarischen und internationalen Kontext

Richter, Ludwig - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 2, 212-222
5

Some New Directions in Slavic Transformational Syntax Since 1973

Chvany, Catherine V.; Brecht, Richard D. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 222-233
6

Etnogenez slavjanskich narodov po dannym antropologii

Aleksejeva, T. I.; Aleksejev, V. P. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov (1973), 211-222
7

Ľinfluence de la littérature roumaine

Dvoičenko-Markoff, Euphrosine - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 92-96
8

U spravi deverbatyviv iz narostkamy -yšče, -ys’ko u slov’jans’kych movach

Rudnyc'kyj, Ja. - Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Ševčenka. Praci filolohičnoji sekciji (1937), 217-222
9

Zur Frage der Oderschnurkultur

Borkovskyj, I. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 15-21
10

Wyrazy pochodzenia łacińskiego i grecko-łacińskiego na -um, -ium, -eum w polszczyźnie i w innych językach słowiańskich

Zierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia - Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza (1997), 46-58