Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
2

Beiträge zur slowenischen Mundart in Ungarn

Király, Péter - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 125-140
3

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
4

Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských

Havránek, B. - Slavia 27 (1958) 2, 153-160
5

Russkaja svadebnaja pesnja

Mahler, Elsa - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 160-161
6

Ezikovata filosofija na slavjanskoto srednovekovie

Bujukliev, Ivan - Slavjanska filologija (1998), 151-160
7

Za teritorijata na Ochridskata kniževna škola

Crvenkovska, Emilija - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 147–160
8

Wiener Parkwelten bei Ivan Cankar und Ivo Vojnović

Simonek, Stefan - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2002), 149–160
9

Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny

Večerka, Radoslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 151-160
10

Zaroždenije i razvitije žanrov drevnerusskoj literatury

Lichačev, D. S. - Slavjanskije literatury (1973), 160-177