Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

The vocalic system of Contemporary Standard Bulgarian

Groen, B. M. - Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 : Linguistics (1988), 181-192
2

Zur Wahl des Präfixes bei russ. slať

Obst, Ulrich - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 171-192
3

Transformacija, sintaksičeskaja paradigmatika i členy predloženija

Adamec, Přemysl; Hrabě, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 185-192
4

Verbale Rektionskomposita im Altkroatischen

Hadrovics, László - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 187-192
5

Zur Struktur des obersorbischen Tempussystems

Fasske, H.; Michałk, F. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 2, 184-192
6

Převodní jazyk a teorie gramatiky

Sgall, P. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 114-128
7

Slavenska poredbena i interkulturna povijest književnosti

Kovač, Zvonko - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 185–192
8

Slováci v Slavónii

Kučerová, Kvetoslava - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 192-198
9

Literary Language and Literary Dialect in Medieval and Early Modern Slavonic Literatures

Auty, Robert - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 2, 192-201
10

K problematice ruského naturalismu

Vlašínová , Vlasta - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 187-192