Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach M6448 lieferte 51 Treffer
21

Le canon de la culture dans ľoeuvre d’Adam Mickiewicz

Masłowski, Michel - Revue des études slaves 74 (2002–2003) 2/3, 339–352
22

W kwestii historyzmu romantycznego : (Paisij, Mickiewicz)

Smochowska-Petrowa, W. - Slavjanska filologija (1973), 61-74
23

Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza

Stefanowska, Zofia - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 59 (1968) 2, 41-55
24

Adam Mickiewicz u południowych Słowian (dzisiejszych Jugosłowian)

Ilešić, F. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 59-61
25

Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovića „Dom i świat“

Papierkowski, S. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 122-125
26

Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovicia „Dom i Świat“

Papierkowski, S. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 13 (1934/1935) 2/3, 358-377
27

Poetik der Partialität : Adam Mickiewiczs orientalistische Ruthenismen

Kirschbaum, Heinrich - Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress : Minsk 2013 (2013), 387–396
28

Zur Poetik der Komposition bei Mickiewicz : Am Beispiel des „Ustęp“ der „Dziady III“

Fieguth, Rolf - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 89-127
29

Stanisława Wasylewskiego lwowska „Ksiažka Adama Mickiewicza“ : (1940 rok)

Inglot, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 139-147
30

Sonety Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu

Kuyama, Koichi - 1996, 116 s.