Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID526
AutorKuyama, Koichi
Titel

Sonety Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu

VerlagIIEOS
Jahr1996
Seiten116 s.
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
SoundexS8620; M6448; S8620; R7884; D2100; R7662
AnmerkungNa základě této knihy sestaven sjezdový referát: Swiadomość gatunkowa sonetu Adama Mickiewicza
Dokumententypmonographic
Kongress-NummerXII (1998)
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańskie paralele ludoznawcze w dobie romantyzmu / Burszta, J.
Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza : odczyt wygłoszony na zamknięciu II-go Międzynarodowego zjazdu slawistów w Krakowie dnia 29-go września 1934 r. / Pigoń, St.
Rola Platona w twórczości Mickiewicza / Szmydtowa, Z.
Język nabożeństw w miastach górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji / Kwak, Jan
Literatury slowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza / Maślanka, Julian
Rosja w twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza / Dopart, Bogusław
Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza / Stefanowska, Zofia