Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for O0746 provides 35 hits
1

The Origins of Alëša Karamazov

Belknap, Robert - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 7-27
2

The Prosodic Organization of Russian Conversation

Grenoble, Lenore A. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 125–138
3

Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis?

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 499-507
4

Ruskoto „organičesko ezikoučenie“ ot sredata na XIX vek

Penkova, Pirinka - Copenhagen Contributions to the 8th International Congress of Slavists : Zagreb - Ljubljana 1978 (1978), 21-31
5

Zagadnienie oryginalności w romantyzmie polskim

Czaykowski, B. - Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 47-67
6

Župnaja organizacija u slavjan i jeje roľ v razvitii gosudarstvennosti

Gračev, Viktor Petrovič - Istorija, kuľtura, foľklor i etnografija slavjanskich narodov : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 149-167
7

O potrzebie organizacji informacyjnej w sprawach słownictwa

Nitsch, Kazimierz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 626
8

The Metalinguistic Function as an Organizing Principle of the Yiddish Folklore Text

Rothstein, Robert A. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 479-487
9

Prarodina oregonskich staroobrjadcev-turčan po dannym ich govorov

Kasatkina, Rozalija Francevna; Kasatkin, Leonid Leonidovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 309–322
10

Czy słownictwo przekładów scs. było uboższe od słownictwa oryginałów greckich

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 269-280