Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0456 lieferte 12 Treffer
1

Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 237–243
2

O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego

Stieber, Z. - Slavjanskaja filologija : sbornik statej (1958), 129-135
3

Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w atlasie ogólnosłowiańskim

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 273-276
4

Zmiany morfologiczne i syntaktyczne we współczesnej polszczyznie ogólnej

Zagórska-Brooks, Maria - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 196-204
5

O roli kategorii gramatycznych w ogólnej teorii języka : kategoria rodzaju

Rothstein, R. A. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 307-314
6

Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej w językach słowiańskich

Doroszewski, Witold - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 505-513
7

Literatura lat 1944–1989 a tożsamość narodowa : próba ogólnej typologii na gruncie prozy bułgarskiej

Juda, Celina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 109–115
8

Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich : (na tle ogólniejszym)

Lewaszkiewicz, Tadeusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 133-138
9

Między ogólnoruską dawnością a czasami nowożytnymi : piśmiennictwo religijne wschodnich Słowian w dobie renesancu i baroku

Lużny, Ryszard - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 77-82
10

Relacje między systemami dialektalnymi a systemem języka ogólnego/literackiego w konfrontatywnych badaniach języków słowiańskich : (szkic metodologiczny)

Handke, K. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 141-147