Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID742
AutorZelenka, Miloš
Titel

K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 275-282
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Scope and Limits of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Диапазон и границы славяноведения
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Okruh a hranice slavistiky
SoundexP1715; N6258; S8568; L5272; F3727; N6888; T2700; L5277; D2600
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Žánrová specifika literárních proudů ve starších slovanských literaturách / Petrů, E.
K textologické problematice starých slovanských literárních a jazykových památek / Kopecký, M.
K intermediu ve slovanských literaturách / Kopecký, Milan
K problematice historické prózy v slovanských literaturách / Krystýnek, Jiří
K problematice syntézy dějin národní slavistiky / Šimeček, Zdeněk
Friedrich Nietzsche, Dmitrii Merezhkovskii, and the Russian Renaissance / SILJAK, Ana
Knižní titul ve slovanských literaturách / Měšťan, Antonín