Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Zelenka, Miloš lieferte 7 Treffer
1

K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 275-282
2

Aktuální problémy slovanské filologie : (k perspektivám literárněvědné slavistiky)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 315–325
3

O pojavu in značilnostih Murkove komparativne metode : (na podlagi spisov Deutsche Einflüsse)

Zelenka, Miloš - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 54–63
4

Slavjanskaja komparativistika v „postdjurišinovskuju eru“ : (češskij i slovackij vklad)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 337–355
5

Česká a slovenská literární komparatistika 20. století

Zelenka, Miloš - Referati na makedonskite slavisti za XIV-ot meǵunaroden slavistički kongres vo Ochrid, 10–16 septemvri 2008 godina = Macedonian Contributions to the 14th International Congress of Slavists held in Ohrid from 10 to 16 September 2008 (2008), 527–532
6

Komparatista Frank Wollman ve světle fenomenologických inspirací

Zelenka, Miloš - Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I-II (2006), 23–35
7

K meziliterárním souvislostem žánrového vývoje veršovaného románu v 2. polovině 19. století

Pokorný, Milan; Zelenka, Miloš - Osobitné medziliterárne spoločenstvá = Communautés interlittéraires spécifiques (1993), 199-209