Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach N6888 lieferte 12 Treffer
1

Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej

Bojar, Boženna; Rudnik-Karwatowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 41-47
2

Mit Nietzsche gegen die Postmoderne : Ivo Andrićs Prokleta avlija

Zink, Andrea - Contributions suisses au XIVe congrès mondial des slavistes à Ohrid, septembre 2008 = Schweizerische Beiträge zum XIV. Internationalen Slavistenkongress in Ohrid, September 2008 (2008), 363–382
3

Na peryferii : najwczesniejsze zaświadczenie dwóch dialektów późnopraslowiańskich

Birnbaum, Henryk - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 285-297
4

Résonances nietzschéennes dans la prose narrative russe au tournant du XXe siècle

Rolet, Serge - Revue des études slaves 70 (1998) 1, 141-149
5

Próba wyjaśnienia genezy wschodniosłowiańskich form stopnia najwyższego typu samyj chorošij

Witkowski, W. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 455-463
6

Nowoczesny system informacji slawistycznej : zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy

Rudnik-Karwatowa, Zofia; Mikos, Zenon; Bojar, Jarosław - Zagadnienia Informacji Naukowej (2007) 2, 19–40
7

K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 275-282
8

Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich : (w kręgu zbieźności i róźnic procesów historycznoliterackich)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 149-158
9

Jaki apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 203-211
10

Dichotomija kuľtury i „subkuľtury“ v russkom modernizme : I. „Nischoždenije“ kak dilemma kuľtury u Andreja Belogo i A. Remizova

Szöke, Katalin - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 417-423