Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID701
AutorRaźny, Anna
Titel

Michail Bulhakow i Fridrich Gorensztejn – formy dekonstrukcji religii w literaturze rosyjskiej XX wieku

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 243-247
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexM6450; B1540; F3727; G4768; F3760; D2468; R7540; L5272; R7884; W0400
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim / Filipkowska, Hanna
Papiestwo i „kwestia rzymska“ w dziewiętnastowiecznej literaturze i myśli rosyjskiej / Cierniak, Urszula
Modlitewnik Gertrudy : (problemy autobiografizmu w literaturze XI wieku) / Michałowska, Teresa
Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX. / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Status emigranta w XX wieku : w świetle polskich doświadczeń / Stępień, Marian
Uwagi o roli dialektyzmów w literaturze pięknej : (na podstawie materiałów z literatury polskiej i rosyjskiej.) / Folejewski, Zbigniew
„Komża i majtki“ czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej / Packalén, Małgorzata Anna