Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach D2468 lieferte 5 Treffer
1

Otváranie axiómy langue/parole : (pokus o diagnózu epistémy)

Miko, František - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 60-65
2

Wspólnota i konflikty : idea słowiańska w historiozofii polskiej : konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego

Kasperski, Edward - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
3

Michail Bulhakow i Fridrich Gorensztejn – formy dekonstrukcji religii w literaturze rosyjskiej XX wieku

Raźny, Anna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 243-247
4

Koncepcija ličnostnogo soznanija v diagnostike literaturnogo razvitija : „Sobesedovanije myšlenija“ I. Franko i D. Čiževskogo

Nad“Jarnych, Nina Stepanovna - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 230–237
5

Wo zhubjenej zběrce delnjoserbskich přaznych pěsničkow Luboraskeho diakonusa Jana Boguchwała Lewy z časa wokoło 1800 : (přinošk k problematice zběranja serbskeje folklory)

Mětšk, Fr. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 113-122