Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID626
AutorWieczorek, Aleksandra
Titel

Władysław Chodasiewicz i tendencje neoklasycystyczne w modernizmie rosyjskim

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 107-112
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexW5285; C4288; T2626; N6458; M6276; R7884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Utopia w modernizmie slowiańskim : próba rekonesansu / Gildner, Anna
Świat antyczny w poezji modernistów rosyjskich / Wieczorek, Aleksandra
Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata / Bartmiński, Jerzy
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.
Elementy estońskie w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich / Ernits, Villem
Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim / Łaziński, Marek
Nowe tendencje w rozwoju czasovników częstotliwych w językach zachodniosłowiańskich / Szymczak, M.