Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach N6458 lieferte 10 Treffer
1

Mirk : a Neglected Slavic Loanword in Germanic?

Orr, Robert - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 45 (2003) 1/2, 47–60
2

Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa

Toporišić, Jože - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 36 (1988) 2, 133-180
3

Czartoryski, Nicolas I-er et la question du Proche Orient

Handelsman, M. - 1934, 152 s.
4

Posebnosti glagolskoga naglaska u hrvatskome. srpskom, slovenskom i ruskom jeziku

Vukušić, Stjepan - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 215-221
5

Władysław Chodasiewicz i tendencje neoklasycystyczne w modernizmie rosyjskim

Wieczorek, Aleksandra - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 107-112
6

Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na „pogrešne“ naglaske

Škarić, Ivo - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 291–304
7

Grupy fonemów konsonantycznych w naglosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego

Bańczerowski, Janusz - Slavica slovaca 31 (1996) 1, 42-55
8

Osip Mandeľštam und Mykola Zerov : zwei Modelle einer neoklassischen Ästhetik

Simonek, Stefan - Wiener slavistisches Jahrbuch (1992), 187-195
9

Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym)

Basara, Anna; Basara, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 5-8
10

Stilna vrednost glasovnih, prozodijskih, (pravo)pisnih, morfemskih in naglasnih variant slovenskega knjižnega jezika

Toporišič, J. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 21 (1973) 2, 217-263