Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID5906
AutorHensel, W.
Titel

O tzw. bałto-słowiańskiej archeologicznej wspólnocie kulturowej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 149-158
Herausgeberred. Przemysław Zwoliński
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Klassifikation (CZ)Jazykověda
SoundexB1520; S8568; A0745; W8156; K4527
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerIV (1958)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zagadnienie wspólnoty balto-słowiańskiej / Mańczak, W.
Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej / Lehr-Spławiński, T.
Rola korelacji palatalności w morfonologii bałto-słowiańskiej / Bednarczuk, Leszek
O istocie filologji słowiańskiej / Ułaszyn, H.
W sprawie interpretacji niektórych zmian w rozwoju fleksji słowiańskiej : (o tzw. wpływach wzajemnych różnych deklinacji i typów odmiany) / Rieger, Janusz
Wykłady Mickiewicza o literaturze słowiańskiej / Płoszewski, J.
Z zagadnień klasyfikacji kulturowej języków słowiańskich / Furdal, A.