Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W8156 lieferte 14 Treffer
1

Wspólnota kul

Hensel, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 539-545
2

Wspólnota i konflikty : idea słowiańska w historiozofii polskiej : konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego

Kasperski, Edward - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
3

Zagadnienie wspólnoty balto-słowiańskiej

Mańczak, W. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 235-242
4

O tzw. bałto-słowiańskiej archeologicznej wspólnocie kulturowej

Hensel, W. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 149-158
5

Wspólne tendencje słowotwórcze (derywacyjne) języków słowiańskich

Zwoliński, Przemysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 89-99
6

Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej

Lehr-Spławiński, T. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 125-136
7

Próba określenia wspólnych cech rozwoju gwar rosyjskich w otoczeniu obcojęzycznym

Grek-Pabisowa, I.; Jotov, C. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 109-120
8

Słowiańska wspólnota magiczna wobec liminalności naturalnej: (szkic do badań)

Brzozowska-Krajka, Anna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 13-18
9

Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego

Basaj, Mieczyslaw - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 17-23
10

Mit wspólnoty Słowian południowych i jego konsekwencje : (na przykładzie narodów dawnej Jugosławii)

Tokarz, Emil - Rozpad mitu i języka? : pamięci Doc. dr. Tone Pretnara (1992), 82-87