Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych lieferte 596 Treffer
1

Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej : (ze związków nurtu mieszczańsko-ludowego w obu piśmiennictwach)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 37-62
2

Historia polityczna jako tło początków filologii słowiańskiej

Batowski, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 89-100
3

Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830

Fiszman, S. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 101-120
4

Kluczowe problemy stosunków literackich polsko-rosyjskich w latach trzydziestych – czterdziestych wieku XIX

Jakóbiec, M. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 121-143
5

Z historii recepcji literatury polskiej w Rosji w latach sześćdziesiątych wieku XIX

Barański, Z. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 144-161
6

Związki literackie polsko-rosyjskie w dziedzinie dramatu wieku XVII i XVIII

Lewański, Ju. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 63-88
7

Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku

Kolbuszewski, St. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 5-35
8

Z problemów sentymentalizmu w literaturze polskiej

Libera. Zd. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 163-180
9

Problem realizmu w świetle ostatnich dyskusji historycznoliterackich w Polsce

Markiewicz, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 216-233
10

Co rozumieć należy przez wolę autora przy sporządzaniu poprawnej edycji tekstu

Górski, K. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 289-304