Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID53
AutorRusek, Jerzy
Titel

Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 249-255
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexN6800; Z8200; Z8124; S8270; C8746; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zróżnicowanie leksykalne najstarszych staro-cerkiewno-słowiańskich tekstów ewangelijnych / Moszyński, Leszek
Praesens czasowników dokonanych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i drugich językach słowiańskich / Sato, Akihiro
Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów / Rusek, Jerzy
Elementy prasłowiańskie zdania złożonego w języku staro-cerkiewno-słowiańskim / Bartula, Cz.
Gocki, litewski i staro-cerkiewno-słowiański a praojczyzna Słowian / Mańczak, Witold
Język staro-cerkiewno-słowiański – kompromis między dialektem macedońsko-bułgarskim a morawsko-panońskim / Mańczak, Witold
Deskrypcje określone i nazwy własne w słowiańskich tekstach historycznych : (nad metodologią badań historii nazw własnych w krajach słowiańskich) / Kaleta, Zofia